Podmienky ochrany osobných údajov

Peter Doksanský, prevádzkovateľ online shopu a webovej stránky www.yanashop.sk, je zodpovedný za ochranu osobných údajov spracúvaných v rámci  online shopu.

Peter Doksanský
Hutnícka 16
040 01 Košice
IČO: 46638881
DIČ: 1024513589

Kamenná predajňa:

Yanashop - chovateľské potreby

Zborovská 6, 04001 Košice

Tel: 0910 454 576, mail: petshopzborovska@gmail.com


Ochrana vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Osobným údajom a ich ochrane venujeme náležitú pozornosť. Nižšie nájdete informácie o tom, ktoré osobné údaje sú získavané pri návšteve a využívaní služieb online shopu, za akým účelom sú tieto údaje využívané a aké sú ďalšie podmienky ich spracúvania.
I. Všeobecné informácie k návšteve online shopu
Pri návšteve online shopu a webovej stránky www.yanashop.sk zhromažďujeme a spracúvame osobné údaje iba v rozsahu potrebnom na poskytnutie jednotlivých funkcionalít webovej stránky, a jej relevantného obsahu a služieb. Zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu udeleného používateľom alebo za účelom plnenia zmluvy, a to podľa podmienok uvedených v tomto článku.
 a, Webtracking (sledovanie stránok)
Pri štatistickom vyhodnocovaní našej internetovej stránky sú niektoré údaje zaznamenávané a vyhodnocované v trvalo anonymizovanej forme (tieto údaje sú vymedzené nižšie, v sekcii „Údaje zhromažďované kvôli webtrackingu“). Takto anonymizované údaje sú poskytované nášmu poskytovateľovi štatistických služieb, za účelom skvalitňovania našich služieb zákazníkom.
Za účelom spracúvania štatistických údajov o využívaní našej internetovej ponuky a zodpovedajúcej optimalizácie našej ponuky využívame služby spoločnosti: Shoptet
Údaje zhromažďované kvôli webtrackingu
Počas návštevy online shopu sú prostredníctvom zabudovaného pixelu v našich internetových stránkach zhromažďované a vyhodnocované nasledujúce údaje, ktoré sú poskytované Vašim internetovým prehliadačom:

 • žiadosť (názov požadovaného dátového súboru) (napr. www.príklad.sk/index.html)
 • ​typ a verzia prehliadača (napr. Internet Explorer 6.0)
 • jazyk prehliadača (napr. slovenčina)
 • používaný operačný systém (napr. Windows XP)
 • vnútorné rozlíšenie okna prehliadača
 • rozlíšenie obrazovky
 • aktivácia JavaScript
 • zapnutie/vypnutie Java
 • zapnutie/vypnutie cookies
 • sýtosť farieb
 • Referrer URL (stránka, ktorá bola navštívená predtým)
 • IP adresa – anonymizovaná
 • čas prístupu
 • kliknutia
 • príp. obsah formulárov (pri textových poliach, ako napr. meno a heslo, je prenesená iba informácia „údaj vyplnený“ alebo „údaj nevyplnený“)

Odvolanie/nesúhlas s uchovávaním údajov pri webtrackingu
Ako návštevník online shopu môžete vyjadriť nesúhlas s ukladaním anonymizovaných údajov užívateľa. Tým nebudú údaje v budúcnosti zaznamenávané. V prípade vyjadrenia vášho nesúhlasu, nebudú v online shope zaznamenávané a spracúvané ani anonymizované údaje, ktoré boli získane počas vašej aktivity na stránke www.yanashop.sk. Pre vylúčenie z webtrackingu budú nastavené 4 cookies domény www.yanashop.sk. Tieto cookies vylučujú budúce používanie webtrackingu prostredníctvom poskytovateľov týchto služieb. Toto vylúčenie zo spracúvania týchto údajov prostredníctvom webtrackingu platí po dobu, kým nebudú tieto cookies vami vymazané.
K ukončeniu vylúčenia z uchovávania údajov na účely webtrackingu kliknite, prosím, sem
b, IP adresa
IP adresa je prenášaná pri zadaní každej vašej požiadavky na server. Vďaka tomu má server informáciu o tom, kam má byť odpoveď na túto požiadavku odoslaná. Zákazníkovi je za týmto účelom IP adresa pridelená poskytovateľom internetového pripojenia, akonáhle sa pripojí na internet. Poskytovateľ internetových služieb dokáže vysledovať, ktorému zákazníkovi bola vybraná IP adresa priradená v určitom časovom okamihu. Po dobu uloženia IP adresy je možné teoreticky nepriamo stanoviť identitu vlastníka IP adresy. Z tohto dôvodu nie sú IP adresy trvalo uchovávané nami, ani našimi poskytovateľmi štatistických služieb, ale sú využívané iba za účelom určenia miesta, na ktoré má byť odoslaná odpoveď servera na vašu požiadavku, ako aj na účely odvrátenia potenciálnych kybernetických útokov. IP adresy v našom systéme sú uchovávané anonymizované, pričom posledný oktet je nahradený písmenom „x“, aby boli uchované dáta trvalo anonymné a nemohli byť ďalej nepriamo priradené konkrétnemu užívateľovi.
c, Social Plugins
Social Plugins odkazujúce na sociálne siete Facebook, Instagram, predstavujú interné riešenie pre Peter Doksanský, a nejedná sa o HTML a XHTML elementy iFrame. Integrované Social Plugins sú čistými internetovými odkazmi na stránky tretích strán, a neposkytujú údaje o zákazníkoch prevádzkovateľom sociálnych sietí.
d, Cookies
Na viacerých miestach našej internetovej stránky sú používané tzv. cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a môžu byť ukladané vaším prehliadačom. Cookies nemôžu byť priradené konkrétnej osobe a neobsahujú žiadne osobné údaje. Spojenie týchto údajov s inými zdrojmi údajov o vašej osobe je vykonané iba za predpokladu, že ste nám udelili váš výslovný súhlas na stránke www.yanashop.sk.
Akceptácia cookies nie je nevyhnutnou požiadavkou pre umožnenie návštevy internetovej stránky. Upozorňujeme však na to, že niektoré cookies sú nutné pre správne fungovanie nákupného košíka a objednania produktov; súhlas s ich použitím sa nevyžaduje. Údaje získané z použitia týchto cookies budú použité výhradne na technické zabezpečenie vášho nákupu a po ukončení relácie prehliadača budú vymazané.
Najčastejšie nami používané cookies sú dočasné cookies (tzv. session cookies), ktoré budú vymazané po ukončení relácie prehliadača. Okrem toho existujú aj dlhodobé cookies (tzv. persistant cookies), pomocou ktorých vás vieme rozpoznať ako návštevníka. Cookies nespôsobujú žiadne škody na vašom počítači a neobsahujú žiadne vírusy.
II. Získavanie, spracúvanie a použitie osobných údajov
a, Kontaktné informácie
Prevádzkovateľom informačných systémov, v ktorých sa spracúvajú Vaše osobné údaje je: Shoptet
b, Osobné údaje
Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor (ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor) alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. Pre účely spracovania vašej objednávky na stránke potrebujeme predovšetkým vaše meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, email. V prípade, ak ste si u nás založili aj zákaznícke konto, môžeme spracúvať aj iné údaje, ktoré sú vami dobrovoľne zadávané pri využívaní služieb registrácie alebo založenia zákazníckeho konta. Štatistické údaje získavané počas návštevy našej stránky, ktoré sú popísané vyššie (napr. údaje získané z webtrackingu) a nemôžu byť priamo alebo nepriamo spojené s konkrétnou osobou, nie sú považované za osobné údaje, a preto nie sú dotknuté touto časťou Všeobecných obchodných podmienok.
c, Formulárové údaje
Na stránke www.yanashop.sk môžete využiť niektoré formuláre na prenos údajov k nám, na účely využívania našich služieb. Pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, budú tieto údaje v poliach formulára uchované a štatisticky vyhodnocované. Ak sa jedná o osobné údaje, bude štatisticky zhromažďovaný iba údaj o úspešnom, resp. neúspešnom odoslaní týchto údajov.
d,  zákaznícke konto
Prostredníctvom registrácie si môžete zriadiť heslom chránené zákaznícke konto. Tým získavate priamy prístup k vašim, u nás uloženým, údajom a zároveň môžete nahliadnuť do vašich otvorených alebo vybavených objednávok, spravovať vaše osobné údaje, uložené v zákazníckom konte, ako aj zasielanie newslettera. Založením zákazníckeho konta súhlasíte, že údaje vo vašom zákazníckom konte budú zhromažďované a vyhodnocované na účely využívania služieb zákazníckeho konta. Založením zákazníckeho konta nám tiež udeľujete váš súhlas na zaznamenávanie a vyhodnocovanie vášho nákupného správania na stránke www.yanashop.sk (ako napr. údaje o tom, ktoré tovary ste si na stránke prezreli alebo ktoré tovary ste v online shope nakúpili) a zobrazovanie personalizovaného obsahu na tejto stránke (ako napr. individuálne kupóny s výhodami, mimoriadne ponuky, naše servisné služby a ďalšie informácie). Ak ste si založili zákaznícke konto, súhlasíte, že vaše používateľské správanie na stránke www.yanashop.sk, bude priradené vášmu zákazníckemu kontu, aby sme Vám mohli poskytnúť tento personalizovaný obsah (napr. špeciálne akcie a informácie).
Ak si takéto spracúvanie vašich údajov neželáte, môžete vaše zákaznícke konto kedykoľvek vymazať v sekcii „Moje konto“ a realizovať objednávky ako hosť. Vezmite, prosím, do úvahy podmienky používania v bode 12 Všeobecných obchodných podmienok. Vaše osobné údaje budeme na účely uvedené v tomto bode spracúvať len počas trvania vášho zákazníckeho konta.
Vezmite prosím na vedomie, že založenie zákazníckeho konta nie je podmienkou využívania online shopu – nákupy  v online shope môžete kedykoľvek využívať aj ako hosť, a teda aj bez potreby registrácie zákazníckeho konta.
e, Účel použitia
Ak ste nám poskytli osobné údaje, budú tieto použité iba za:
– účelom riadneho poskytovania našich služieb zákazníkom, a to k plneniu kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom online shopu na základe Vašej objednávky medzi nami a vami ako zákazníkom, pred uzatvorením tejto kúpnej zmluvy k zodpovedaniu vašich otázok, súvisiacich s poskytovaním našich služieb a na technickú administráciu, nevyhnutnú pre správne poskytovanie našich služieb na stránke www.yanashop.sk, a to všetko na právnom základe plnenia zmluvy a vykonania opatrení pred uzatvorením zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste vy ako dotknutá osoba,
– marketingovými účelmi, ak ste si na stránke www.yanashop.sk založili zákaznícke konto, a to na právnom základe Vášho súhlasu, vyjadreného založením zákazníckeho konta.
Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretej osobe, ak je to nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy alebo ak ste na takéto poskytnutie poskytli výslovný súhlas. Pre vybavenie vašich objednávok a riadne plnenie kúpnej zmluvy potrebujeme vaše meno, priezvisko, adresu (bydliska/doručenia tovaru), email, telefónne číslo, a vaše platobné údaje.
Vaša emailová adresa slúži ako identifikátor (pre prihlásenie do zákazníckeho konta), a zároveň ako komunikačný prostriedok. Na zadanú emailovú adresu vám bude zaslané potvrdenie objednávky, ako aj informácie o priebehu doručovania tovaru od prepravcu.
V rámci spracovania objednávky a plnenia kúpnej zmluvy sú údaje poskytované našim zmluvným poskytovateľom služieb, ako napr. poskytovateľ logistických služieb, prepravca, banky a pod. Údaje môžu byť poskytovateľmi služieb použité výhradne na účely plnenia kúpnej zmluvy. Vaše osobné údaje spracúvame len počas trvania účelu, na ktorý sme vaše osobné údaje získali.
f, Individuálna reklama
Našim cieľom je neustále zlepšovanie a používateľsky príjemné zostavenie a zobrazovanie našej internetovej stránky. Pre vytvorenie užitočnej a personalizovanej (vašej záujmovej oblasti prispôsobenej) reklamy, využívame poskytnuté a automaticky generované informácie. K tomu patria napr. informácie o tom, na ktorý teaser/banner na stránke ste klikli, ktoré výrobky ste si vo svojom prehliadači prezerali, a ktoré výrobky ste otvorili z ponuky , ako aj informácie o počítači a internetovom spojení, operačnom systéme a platforme, dátume a čase vašej návštevy.
Tieto informácie využívame len v prípade, ak ste nám na takéto použitie udelili váš súhlas k vyhodnocovaniu osobných údajov na marketingové účely prostredníctvom založenia dm zákazníckeho konta.
Tieto údaje používame len v pseudonymizovanej forme, teda forme, ktorá neumožňuje tieto údaje priradiť k individuálnej osobe bez použitia dodatočných informácií, ktoré sú uchovávané osobitne. Ak si neželáte dostávať personalizovanú reklamu, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať s tým, že vaše zákaznícke konto môžete kedykoľvek vymazať v sekcii „Moje konto“ alebo môžete kontaktovať, zákaznícku linku prostredníctvom kontaktného formulára alebo na našich kontaktných údajoch, uvedených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach.
g, Log súbory
Pri každom vstupe na internetovú stránku yanashop.sk budú údaje o používaní odovzdávané vašim internetovým prehliadačom a uložené v protokolových súboroch, tzv. Server Logfiles. Takto uložené dátové vety obsahujú nasledujúce údaje: dátum a čas prístupu, URL adresu stránky, IP adresu, predchádzajúcu URL adresu (tzv. Referrer), množstvo prenesených údajov, ako aj prehliadačom prenesený User Agent (ev. typ a verzia prehliadača a používaný operačný systém).
IP adresy sú za účelom vyhodnocovania ukladané výhradne anonymizované. Vyhodnotenia dátových viet týchto Logfiles v anonymizovanej forme slúžia k tomu, aby mohli byť chyby čo najrýchlejšie identifikované a odstránené. Prostredníctvom spracúvania týchto údajov je taktiež možné regulovať kapacitu serveru a zlepšovať našu ponuku.
III. Bezpečný prenos údajov
Vaše osobné údaje sú bezpečne prenášané vďaka šifrovaniu. Využívame pri tom systém kódovania SSL (Secure Socket Layer). Naše internetové stránky, ako aj ostatné systémy spracúvania osobných údajov zabezpečujeme primeranými technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov prostredníctvom neoprávnených osôb.
Prístup k vášmu  zákazníckemu kontu je možný iba po zadaní vami zvoleného hesla. S prístupovými informáciami by ste mali zaobchádzať dôverne a svoj prehliadač po ukončení činnosti zavrieť, predovšetkým vtedy, ak je počítač využívaný viacerými osobami. Peter Doksanský – yanashop.sk nepreberá zodpovednosť za neoprávnené nakladanie alebo iné zneužitie hesla.
IV. Nesúhlas s použitím údajov, doba uchovávania údajov a ich výmaz
Ak je spracúvanie osobných údajov založené na vašom súhlase, máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním údajov s účinnosťou do budúcna. Svoje zákaznícke konto môžete kedykoľvek zmazať v sekcii „Moje konto“ a odhlásiť sa z odberu napr. newslettera prostredníctvom linku pre odhlásenie z odberu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov vykonaného na základe tohto súhlasu pred jeho odvolaním.
Okrem toho budú uložené osobné údaje vymazané, ak sa rozhodnete svoj súhlas odvolať (v prípade, ak sú údaje spracúvané na základe súhlasu), ak údaje spracúvané za účelom dosiahnutia určitého účelu nie sú ďalej potrebné (napríklad osobné údaje týkajúce sa kúpnej zmluvy spracúvame počas doby stanovenej v právnych predpisoch v oblasti daní a účtovníctva, a ak nie je v osobitných právnych predpisoch stanovená žiadna lehota uchovávania zmluvnej dokumentácie, tak počas plynutia zákonných premlčacích lehôt) alebo ak na ukladanie údajov neexistuje akýkoľvek zákonný dôvod.
V. Právo na informácie a ďalšie práva dotknutých osôb
Máte právo na bezplatné poskytnutie informácií ohľadom spracúvania vašich uložených údajov. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, a to najmä stanovených podľa kapitoly III Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) máte zároveň (i) právo na prístup k vašim osobným údajom (čl. 15 GDPR), (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov (čl. 16 GDPR), (iii) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 GDPR), (iv) právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov spracúvaných na účely priameho marketingu (čl. 21 GDPR ), (v) právo na výmaz osobných údajov (čl. 17 GDPR), najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak ste odvolali svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne a (iv) právo na prenosnosť údajov (čl. 20 GDPR), t.j. máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli v elektronickej forme na základe vášho súhlasu alebo na základe plnenia zmluvy, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pričom v tejto súvislosti môžete žiadať právo na prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technický možný (právo na prenosnosť údajov).
Právo namietať proti spracúvaniu podľa čl. 21 GDPR
Máte právo kedykoľvek odmietnuť spracúvanie svojich osobných údajov na účely priameho marketingu – v takom prípade sa osobné údaje už na tieto účely nesmú spracúvať.
Ak spracúvame vaše údaje na zabezpečenie našich oprávnených záujmov, môžete toto spracúvanie odmietnuť; v takom prípade môžeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať len v prípade, ak preukážeme existenciu nevyhnutných oprávnených dôvodov, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak sú tieto údaje potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Pri spracúvaní vašich osobných údajov nedochádza k rozhodovaniu podľa čl. 22 GDPR, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo vás podobne významne ovplyvňujú.
Osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín (mimo územia EÚ/EHP). V prípade, ak by sme Vaše osobné údaje poskytli našim poskytovateľom služieb mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), toto poskytnutie možno uskutočniť len na základe rozhodnutia  Európskej komisie o  primeranom stupni úrovne ochrany osobných údajov v tejto tretej krajine alebo na základe poskytnutia iných vhodných záruk v súlade s kapitolou V GDPR.
Ak máte otázky k ochrane údajov, môžete sa kedykoľvek obrátiť na našu telefonickú linku prostredníctvom kontaktného formulára.
Okrem kontaktného formulára a kontaktu zodpovednej osoby, sa na nás môžete obrátiť emailom na petshopzborovska@gmail.com alebo poštou na sídle Peter Doksanský, Hutnícka 16, 040 01 Košice, Sloveská republika alebo telefonicky na čísle: +421 910 454 576. V prípade, že si u nás uplatňujete niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a z vašej žiadosti nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že máme oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzujeme si právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.
Ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, najmä pri podozrení, že sa vaše osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.
Služby poskytované v rámci online shopu, na ktoré sa podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok vyžaduje súhlas dotknutej osoby, nie sú určené priamo osobám mladším ako 16 rokov.
VI. Aktuálny zoznam externých poskytovateľov služieb, ktorí pri poskytovaní svojich služieb môžu na tento účel získať prístup k niektorým z Vašich osobných údajov: 

 •  Shoptet
 • SPS s.r.o 

  Slovak Parcel Service

 •  Názov: Slovak Parcel Service s.r.o. Sídlo: Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217 DIČ: 2020351993 IČ DPH: SK 2020351993 Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č. 3215/B Založenie spoločnosti: 1992

 •  

  Vedenie ekomickej agendy: Mgr. Markus Kover 

   

 Aktualizované 24.05.2024.